[1]
Mulyani, sri 2020. Identification Lactic Acid Bacteria Potentially as Probiotic at Joruk Maman. JPK : Jurnal Proteksi Kesehatan. 8, 2 (Jan. 2020), 67-73. DOI:https://doi.org/10.36929/jpk.v8i2.176.